Austria Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.7 0.6 0.6 0.3
Stopa Bezrobocia 7.30 7.4 7 7.3 7.5 7.7
Inflacja 2.20 2.3 2.4 2.3 2.2 2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -587.00 -696 -535 -820 -404 -736
Dług Publiczny do PKB 78.40 75.1 72.3 72.3 72.3 70.2
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Indeks Giełdowy 3134.10
3326 3287 3249 3212 3065
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.61
0.73 0.77 0.82 0.88 1.12
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50
0.5 0.7 0.6 0.6 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40
2.1 1.9 2.2 2.3 1.4
PKB 416.60
424 448 448 448 464
Pkb W Cenach Stałych 82726.65
86966 83685 84547 84629 89770
Produkt Narodowy Brutto 369.22
377 376 377 378 389
Środki Trwałe Brutto 19907.63
21959 17454 20346 20366 22667
Pkb Per Capita 49129.23
49800 50600 50600 50600 51500
Pkb Per Capita Ppp 45436.69
46058 43949 43949 46110 46773
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 7.30
7.4 7 7.3 7.5 7.7
Pracujący 3785.60
3689 3690 3747 3747 3725
Bezrobotni Zarejestrowani 296236.00
327456 332960 306177 306826 316614
Bezrobocie Długoterminowe 1.70
1.67 1.7 1.68 1.7 1.69
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.10
9.44 9.23 9.33 9.3 9.3
Koszty Pracy 113.00
114 114 119 114 115
Wolne Etaty 73725.00
68131 67618 73029 73570 71397
Przeciętne Wynagrodzenia 2646.00
2750 2800 2709 2719 2850
Wynagrodzenia w Przemyśle 135.90
140 142 136 136 150
Populacja 8.82
8.82 8.85 8.85 8.85 8.88
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00
60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660.00
1759 1759 1762 1767 1784
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590.00
3737 3737 3987 4072 3767
Wydajność 105.80
111 105 107 108 111
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.20
61.4 60.9 61.23 61.68 61.35
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00
1750 1800 1574 1573 1800
Koszty Utrzymania 1010.00
1021 1017 1015 1013 1013
Zatrudnienie na Pół Etatu 1157.90
1163 1164 1152 1150 1148
Zatrudnienie na Pełny Etat 3082.10
3061 3024 3083 3108 3064
Zmiana Zatrudnienia 0.50
0.33 0.29 0.26 0.25 0.24
Wskaźnik Zatrudnienia 73.00
73.09 72.51 73.22 73.7 73.25
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 2.20
2.3 2.4 2.3 2.2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30
0.7 -0.1 0.1 0.2 0.3
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.60
107 108 108 108 112
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.00
107 107 108 108 111
Deflator Pkb 114.97
115 115 115 116 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.40
104 104 105 106 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.30
3.4 3.1 2.8 2.5 0.9
Inflacja Żywności 1.30
2.3 1.8 1.9 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.20
107 108 108 109 113
Cpi Transport 106.20
104 104 107 108 109
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
Podaż Pieniądza M1 243841.00
245814 244783 246290 245050 246420
Podaż Pieniądza M2 336819.00
339010 338235 339765 338662 340034
Podaż Pieniądza M3 339594.00
341453 340591 341890 340802 341947
Rezerwy Walutowe 20241.00
20342 20462 20486 20490 20491
Bilans Banków 824655.86
787539 783927 780315 776703 727538
Kredyty dla Sektora prywatnego 759533.00
761455 762123 762525 762607 762735
Prywatna długu do PKB 163.00
160 160 159 159 158
Bilans Banku Centralnego 148388.00
148298 148317 148327 148327 148326
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -587.00
-696 -535 -820 -404 -736
Eksport 11315.00
11189 13674 11918 12343 11689
Import 11902.00
11885 14209 12738 12747 12425
Saldo Obrotów Bieżących 992.00
1220 4150 1318 828 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90
2.5 2 2 2 1.9
Dług Zagraniczny 583571.00
567461 568838 575452 574703 572361
Rachunek kapitałowy -2364.00
1726 4040 -53.15 2708 1571
Transfery Pieniężne od Emigrantów 76.00
75.99 56.95 75.98 56.96 75.93
Przyjazdy Turystów 3860.05
4100 4300 3800 4100 3900
Rezerwy Złota 280.00
280 280 280 280 280
Indeks Terroryzmu 1.52
1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
Bronie Sprzedaży 22.00
22.29 21.43 20.58 19.73 19.21
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 577.00
417 189 287 290 282
Wydobycie Ropy Naftowej 13.00
13 13 13 13 13
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 78.40
75.1 72.3 72.3 72.3 70.2
Budżet Państwa do PKB -0.70
-0.4 0.2 0.2 0.2 0.5
Bilans Budżetu 332.00
961 1299 1291 1137 908
Wydatki Rządowe 16008.27
17205 15840 16360 16376 17760
Wydatków Rządowych W Pkb 49.10
49.1 49.1 49.1 49.1 49.1
Dochody Budżetu Państwa 6145.00
8959 10676 11256 11336 11252
Wydatki Budżetu Państwa 5813.00
8045 9377 9964 10199 10345
Wydatki Wojskowe 2881.09
2823 2820 2817 2814 2848
Dług Publiczny 290331.00
291852 293680 295508 297337 306966
Wnioski o Azyl 985.00
1083 1087 1085 1086 1086
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Przemysłowy PMI 53.80
56 55.4 55.1 54.8 53.4
Produkcja Przemysłowa 2.80
4 3.1 3.6 3.2 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10
0.23 0.24 0.24 0.24 0.24
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.40
1.99 1.72 1.61 1.56 1.53
Stopa Utylizacji Surowców 88.50
88.07 87.82 87.07 86.34 85.2
Nowe Zamówienia 108.60
118 120 116 119 116
Rejestracje nowych samochodów 29459.00
29977 40073 37190 34340 36177
Szybkość Internetu 14100.00
14591 14438 14426 14585 14654
Adresy IP 2593521.00
2717211 2712659 2719430 2719551 2722684
Produkcja Stali 347.64
462 509 530 539 545
Produkcja w Górnictwie 7.70
1.8 0.91 0.93 0.98 0.99
Zmiany Zapasów 1083.50
535 514 507 468 469
Index Konkurencyjności 76.34
76.84 76.84 76.84 76.84 79.34
Ranking Konkurencyjności 22.00
22 22 22 22 22
Koniunktura w przemyśle 5.60
6.5 2.1 1.5 1.2 1
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26.00
27 27 27 27 24
Produkcja Energii Elektrycznej 4731.00
5079 5069 4996 5059 5035
Indeks Percepcji Korupcji 75.00
75 75 75 75 75
Ranking Korupcji 16.00
16 16 16 16 16
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 9.30
5 3 2 9.66 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.00
-0.3 1.2 -1.5 0.04 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.50
0.3 1.1 0.7 -0.31 0.5
Wydatki Konsumpcyjne 40819.20
41193 41313 41717 41758 42522
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.07
13.67 13.76 13.78 8.23 13.54
Kredyt Konsumencki 164523.00
165440 166323 167176 167998 174192
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75
1.69 1.69 1.69 1.94 2.44
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.50
48.01 47.81 47.75 47.68 47.38
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.91
83.68 83.86 83.86 83.86 85.34
Cena Benzyny 1.53
1.51 1.48 1.45 1.43 1.32
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produkcja Budowlana 10.10
7.9 7.88 7.88 7.88 7.88
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118.51
119 120 120 120 121
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.00
56.92 56.97 57.02 57.07 55.47
Pozwolenia Na Budowę 16204.00
18966 17599 19375 20542 20904
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00
25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00
55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00
20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.60
39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.48
21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12
18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Osad 18.83
86.48 68.2 97.53 97.53 100
Temperatura 1.39
1.68 -1.83 10.76 8.67 6.38AUSTRIA FORECASTS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE