Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
Indeks Giełdowy 3077.38 2999 2958 2917 2876 2798
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.40 0.57 0.61 0.66 0.71 0.81
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 1.9 2.2 2.3 1.8 1.4
Stopa Bezrobocia 8.40 7.7 6.5 6.5 8.5 8.2
Inflacja 1.50 1.5 2.3 2.2 2.1 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.1 0.1 0.2 0.5 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Bilans Handlowy -578.40 0 -820 -404 -676 -736
Saldo Obrotów Bieżących 850.00 4150 1318 828 1190 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
Dług Publiczny do PKB 78.40 72.3 72.3 72.3 72.3 70.2
Budżet Państwa do PKB -0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Przemysłowy PMI 51.80 55.4 55.1 54.8 54.5 53.4
Optymizm Konsumentów -1.60 3 2 9.39 -1 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 1.2 -1.5 0.04 -0.5 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 1.9 2.2 2.3 1.8 1.4
PKB 416.60 448 448 448 448 464
Pkb W Cenach Stałych 87197.51 82645 83333 84269 85133 86325
Produkt Narodowy Brutto 386.09 372 372 372 376 381
Środki Trwałe Brutto 22088.92 17237 20054 20753 20966 21259
Pkb Per Capita 49129.23 50600 50600 50600 50600 51500
Pkb Per Capita Ppp 45436.69 45900 45900 45900 45900 46350
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 8.40 7.7 6.5 6.5 8.5 8.2
Przeciętne Wynagrodzenia 2688.92 2800 2709 2719 2800 2850
Wynagrodzenia w Przemyśle 138.30 142 136 136 146 150
Populacja 8.82 8.85 8.85 8.85 8.87 8.92
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660.00 1759 1762 1767 1759 1784
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590.00 3737 3987 4072 3737 3767
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00 1800 1574 1573 1750 1800
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.50 1.5 2.3 2.2 2.1 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.1 0.1 0.2 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.50 107 107 108 108 111
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.60 108 108 108 109 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.90 104 105 106 113 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 1.5 2.8 2.5 2.1 0.9
Inflacja Żywności 1.10 1.8 1.9 1.9 2 1.9
Cpi Transport 102.70 104 107 108 108 110
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -578.40 0 -820 -404 -676 -736
Saldo Obrotów Bieżących 850.00 4150 1318 828 1190 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
Import 11414.00 14209 12738 12747 12165 12425
Eksport 11529.00 13674 11918 12343 11489 11689
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 78.40 72.3 72.3 72.3 72.3 70.2
Budżet Państwa do PKB -0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Bilans Budżetu -910.00 706 940 880 761 630
Wydatki Rządowe 16992.85 15840 16360 16480 16400 16630
Wydatków Rządowych W Pkb 49.10 48.4 48.4 48.4 48.4 48
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Przemysłowy PMI 51.80 55.4 55.1 54.8 54.5 53.4
Produkcja Przemysłowa 1.80 3.1 3.6 3.2 2.8 3
Koniunktura w przemyśle -1.30 -1.1 1.5 1.1 1.5 1
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -1.60 3 2 9.39 -1 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 1.2 -1.5 0.04 -0.5 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.50 0.7 1.8 2.5 1.1 0.9
Wydatki Konsumpcyjne 41057.80 40799 41118 41147 41569 42151
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 1.78 1.78 1.83 1.88 1.88
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.91 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
Cena Benzyny 1.40 1.36 1.33 1.29 1.26 1.26
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Pozwolenia Na Budowę 20027.00 17600 19370 20540 19740 20360


Austria Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne