AUSTRIA FORECASTS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Austria Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.6 0.5 0.7 0.6 0.3
Stopa Bezrobocia 7.00 7 7.4 7 7.3 7.7
Inflacja 2.20 2.4 2.5 2 2.2 2.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Bilans Handlowy -146.20 -609 -696 -535 -820 -736
Dług Publiczny do PKB 78.40 75.1 75.1 72.3 72.3 70.2
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
Indeks Giełdowy 3345.36
3273 3235 3197 3160 3014
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64
0.66 0.71 0.75 0.8 1.02
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70
0.6 0.5 0.7 0.6 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30
2.8 2.6 1.8 2.1 1.8
PKB 416.60
424 424 448 448 464
Pkb W Cenach Stałych 82542.37
83468 87401 82667 84276 90665
Produkt Narodowy Brutto 369.22
358 379 376 361 393
Środki Trwałe Brutto 19940.17
19901 21603 17662 20359 22409
Pkb Per Capita 49129.23
49800 49800 50600 50600 51500
Pkb Per Capita Ppp 45436.69
45649 46058 43949 43949 46773
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 7.00
7 7.4 7 7.3 7.7
Pracujący 3827.90
3809 3706 3691 3751 3734
Bezrobotni Zarejestrowani 288186.00
305658 347478 327798 306276 322814
Bezrobocie Długoterminowe 1.70
1.69 1.67 1.7 1.68 1.69
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.40
9.48 9.7 9.59 9.62 9.62
Koszty Pracy 118.70
114 115 115 120 118
Wolne Etaty 79354.00
77274 70262 70452 74132 72884
Przeciętne Wynagrodzenia 2646.00
2750 2750 2800 2709 2850
Wynagrodzenia w Przemyśle 135.80
139 140 142 137 150
Populacja 8.82
8.82 8.82 8.85 8.85 8.88
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00
60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1630.00
1759 1759 1759 1794 1784
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3580.00
3737 3737 3737 3822 3767
Wydajność 105.80
107 111 105 107 111
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.80
61.78 61.41 60.91 61.27 61.37
Koszty Utrzymania Rodziny 1660.00
1750 1750 1800 1851 1800
Koszty Utrzymania 1010.00
1088 1082 1086 1090 1104
Zatrudnienie na Pół Etatu 1184.60
1175 1186 1192 1191 1203
Zatrudnienie na Pełny Etat 2991.20
3075 3043 3005 3033 3039
Zmiana Zatrudnienia 0.50
0.39 0.33 0.29 0.26 0.24
Wskaźnik Zatrudnienia 72.00
73.3 72.94 72.36 72.87 73.01
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 2.20
2.4 2.5 2 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00
0.3 0.7 -0.1 0.1 0.3
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.80
106 108 107 108 112
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.90
106 107 107 107 112
Deflator Pkb 115.23
115 116 116 116 119
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.80
103 104 104 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.40
3.1 3.4 3.1 2.8 0.9
Inflacja Żywności 1.20
2 2.3 1.8 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.00
105 105 106 106 106
Cpi Transport 104.90
104 105 104 107 109
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0 0.75
Stopa Międzybankowa -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
Podaż Pieniądza M1 242799.00
243756 245488 244575 245922 246056
Podaż Pieniądza M2 335881.00
336727 338601 337920 339251 339512
Podaż Pieniądza M3 338749.00
339691 341363 340617 341780 341855
Rezerwy Walutowe 19742.00
19621 19507 19496 19487 19486
Bilans Banków 824655.86
801663 787539 783927 780315 727538
Kredyty dla Sektora prywatnego 752444.00
753482 752618 752187 752025 751867
Prywatna długu do PKB 163.00
161 160 160 159 158
Bilans Banku Centralnego 148746.00
148517 148708 148685 148684 148687
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -146.20
-609 -696 -535 -820 -736
Eksport 13175.00
12369 11189 13674 11918 11689
Import 13321.00
12978 11885 14209 12738 12425
Saldo Obrotów Bieżących 5293.00
1476 1220 4150 965 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90
3.2 3.2 3.4 3.4 3.6
Dług Zagraniczny 566186.00
552861 546572 546218 543594 513398
Rachunek kapitałowy 6911.00
3192 2536 3515 2294 2104
Transfery Pieniężne od Emigrantów 57.00
57.01 76.32 57.02 76.31 76.26
Przyjazdy Turystów 5300.04
4000 4200 4300 3800 3900
Rezerwy Złota 280.00
280 280 280 280 280
Indeks Terroryzmu 1.52
0.92 0.81 0.83 0.86 1.99
Bronie Sprzedaży 22.00
23.22 22.29 21.43 20.58 19.21
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4293.00
196 258 -44.8 87.36 78.97
Wydobycie Ropy Naftowej 14.00
13.88 13.91 13.89 13.89 13.89
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 78.40
75.1 75.1 72.3 72.3 70.2
Budżet Państwa do PKB -0.70
-0.4 -0.4 0.2 -1.44 0.5
Bilans Budżetu -984.00
265 804 1098 971 660
Wydatki Rządowe 15983.27
16276 17381 16160 16319 18030
Wydatków Rządowych W Pkb 49.10
49.36 48.85 49.16 49.48 50.46
Dochody Budżetu Państwa 5086.00
8037 10527 11597 11813 11696
Wydatki Budżetu Państwa 6069.00
7772 9629 10499 10842 11036
Wydatki Wojskowe 2881.09
2831 2823 2820 2817 2848
Dług Publiczny 290331.00
293649 291852 293680 295508 306966
Wnioski o Azyl 985.00
1218 1220 1219 1220 1219
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Przemysłowy PMI 56.40
56.6 56 55.4 55.1 53.4
Produkcja Przemysłowa 5.00
5.5 4 3.1 3.6 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.50
0.14 0.23 0.24 0.24 0.24
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.80
5.55 5.52 5.49 5.48 5.47
Stopa Utylizacji Surowców 88.70
88.2 87.47 86.69 85.97 85.33
Nowe Zamówienia 128.50
124 124 123 123 123
Rejestracje nowych samochodów 43731.00
33174 33401 38438 36712 36265
Szybkość Internetu 14100.00
14361 14591 14438 14426 14654
Adresy IP 2593521.00
2711288 2717211 2712659 2719430 2722684
Produkcja Stali 353.52
460 534 560 571 579
Produkcja w Górnictwie -6.20
-1.09 0.05 0.2 0.2 0.2
Zmiany Zapasów 1083.50
680 535 514 507 469
Index Konkurencyjności 5.25
5.22 5.22 5.24 5.24 5.24
Ranking Konkurencyjności 18.00
19 19 18 18 18
Koniunktura w przemyśle 8.40
8.2 6.5 2.1 1.5 1
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22.00
28 30 29 29 22
Produkcja Energii Elektrycznej 5053.00
5771 5692 5694 5677 5673
Indeks Percepcji Korupcji 75.00
75 75 75 75 76
Ranking Korupcji 16.00
16 16 16 16 16
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów 8.10
7 5 3 2 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60
1.7 -0.3 1.2 -1.5 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.00
1.5 0.3 1.1 0.7 0.5
Wydatki Konsumpcyjne 40819.20
40814 41395 41272 41676 42940
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.53
7.87 13.87 14.05 13.14 13.75
Kredyt Konsumencki 162891.00
163436 164247 165007 165737 171703
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.71
1.71 1.71 1.71 1.71 2.46
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 49.10
48.66 48.51 48.45 48.39 48.18
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.28
83.78 83.64 83.57 83.5 83.71
Cena Benzyny 1.53
1.56 1.47 1.39 1.31 1.04
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Produkcja Budowlana 7.70
6.88 6.78 6.77 6.78 6.78
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 117.50
119 119 119 120 120
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.00
56.75 56.92 56.97 57.02 55.47
Pozwolenia Na Budowę 16204.00
20566 18966 17599 19375 20904
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00
25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00
55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00
20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.60
39.6 39.6 40 40 40
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.48
21.51 21.51 21.49 21.48 21.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12
18.13 18.13 18.12 18.11 18.1
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Osad 18.83
126 86.48 68.2 97.53 100
Temperatura 1.39
14.55 1.68 -1.83 10.76 6.38