On Assignment | Wartość Księgowa - Wyemitowanych Akcji Fiskalna

Last Quarter:

15.72 USD

W Ubiegłym Roku:

14.80 USD