Airport City | Przepływy Pieniężne Z Działalności Inwestycyjnej

W Ubiegłym Roku:

-35.9M