Afganistan Rząd Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 7.6 7.1 6.8 6.8 6.8 6.2
Budżet Państwa do PKB -0.7 -0.4 0.5 0.5 0.5 -0.7
Wydatki Wojskowe 181 177 178 178 178 175
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 174187 177000 186000 186000 186000 191000
Wydatków Rządowych W Pkb 11.9 11.7 11.3 11.3 11.3 11.2
Bilans Budżetu -10433 -7800 -6750 -6750 -6750 -6190
[+]