Ameren | Amortyzacja Wartości Niematerialnych Aktywów

W Ubiegłym Roku:

83M USD