Anglo American | Pożyczki Płatne W Ciągu 1 Roku

Last Quarter:

1.11B USD

W Ubiegłym Roku:

1.11B USD