MTR | Przepływy Pieniężne Z Działalności Finansowej

W Ubiegłym Roku:

-8.36B HKD


Forecast Data Chart