Mitsui Chemicals | Wartości Niematerialne I Prawne

Last Quarter:

68B JPY

W Ubiegłym Roku:

72.7B JPY