28/03/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
BR
Dochody z Podatków FEB BRL 92.3B BRL137.4B
29/03/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Pożyczki Bankowe m/m FEB -1.0%
30/03/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JAN -4.9%
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JAN -2%
31/03/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
11:30 AM
BR
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego wg Banku Centralnego JAN -0.26%
01:00 PM
BR
Stopa Bezrobocia FEB 12.6%
01:30 PM
BR
Bilans Budżetu FEB BRL0.3B
03:00 PM
BR
Optymizm Konsumentów MAR 104.4
03/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu wg Markit MAR 46.9
06:00 PM
BR
Bilans Handlowy MAR $4.56B
04/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
11:00 AM
BR
Produkcja Przemysłowa r/r FEB 1.4%
11:00 AM
BR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) FEB -0.1%
05/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
BR
PMI dla Usług wg Markit MAR 46.4
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit MAR 46.6
06/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:30 PM
BR
Rejestracje nowych samochodów m/m MAR -7.8%
02:30 PM
BR
Produkcja Samochodów m/m MAR 14.7%
07/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Miesięczny) MAR 0.33%
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Roczne) MAR 4.76%
12/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
11:35 AM
BR
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego wg Banku Centralnego FEB
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r FEB
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m FEB
07:30 PM
BR
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 12.25%
14/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:00 PM
BR
Koniunktura w przemyśle APR 54
20/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja m/m APR 0.15%
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja r/r APR 4.73%
24/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
04:20 PM
BR
Dochody z Podatków MAR BRL92.3B
06:00 PM
BR
Zmiana Zatrudnienia w Formalnym Sektorze MAR 35.6K
25/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Saldo Obrotów Bieżących MAR $-0.9B
01:30 PM
BR
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne MAR $5.3B
26/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Pożyczki Bankowe m/m MAR
28/04/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 PM
BR
Stopa Bezrobocia MAR
01:30 PM
BR
Bilans Budżetu MAR
02:25 PM
BR
Optymizm Konsumentów APR
01/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 PM
BR
Bilans Handlowy APR
02/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu wg Markit APR
03/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Produkcja Przemysłowa r/r MAR
12:00 PM
BR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) MAR
04/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
BR
PMI dla Usług wg Markit APR
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit APR
05/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
03:20 PM
BR
Wykorzystanie Fabryka MAR
08/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:20 PM
BR
Produkcja Samochodów m/m APR
02:20 PM
BR
Rejestracje nowych samochodów m/m APR
10/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Miesięczny) APR
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Roczne) APR
11/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAR
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAR
12/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego wg Banku Centralnego MAR
16/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:00 PM
BR
Koniunktura w przemyśle MAY
19/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
03:00 PM
BR
Dochody z Podatków APR
23/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja m/m MAY
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja r/r MAY
01:30 PM
BR
Saldo Obrotów Bieżących APR
01:30 PM
BR
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne APR
25/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Pożyczki Bankowe m/m APR
07:15 PM
BR
Zmiana Zatrudnienia w Formalnym Sektorze APR
26/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Bilans Budżetu APR
30/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
05:30 PM
BR
Optymizm Konsumentów MAY
31/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Stopa Bezrobocia APR
07:30 PM
BR
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych
01/06/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q1 -2.5%
12:00 PM
BR
Wzrost PKB k/k Q1 -0.9%
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu wg Markit MAY
06:00 PM
BR
Bilans Handlowy MAY
02/06/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Produkcja Przemysłowa r/r APR
12:00 PM
BR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) APR
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit MAY
04:30 PM
BR
Wykorzystanie Fabryka APR
05/06/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
BR
PMI dla Usług wg Markit MAY
06/06/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:20 PM
BR
Produkcja Samochodów m/m MAY
02:20 PM
BR
Rejestracje nowych samochodów m/m MAY
09/06/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Miesięczny) MAY
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Roczne) MAY
13/06/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR
16/06/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego wg Banku Centralnego APR
02:00 PM
BR
Koniunktura w przemyśle JUN
20/06/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:30 PM
BR
Dochody z Podatków MAY
23/06/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja m/m JUN
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja r/r JUN
07:20 PM
BR
Zmiana Zatrudnienia w Formalnym Sektorze MAY


BRAZYLIA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Brazylia - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.